Förslag om Åsnens nationalpark nu hos regeringen

Naturvårdsverket har nu överlämnat ett förslag om bildandet av Åsnens nationalpark till regeringen. Förslaget har varit ute på remiss för synpunkter sedan i maj, och nu återstår regeringens och Riksdagens beslut om bildandet av nationalparken.