Naturvårdsverket satsar på forskning för hållbara resor och transporter

Forskare i sex olika projekt får dela på 23 miljoner kronor ur Naturvårdsverkets utlysning inom området hållbara transporter. Målet är att bidra till samhällets omställning till fossilfria resvanor och transportsystem.