Förnyat försök att rädda den vitryggiga hackspetten

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har fastställt ett nytt åtgärdsprogram för vitryggig hackspett. Den vitryggiga hackspetten är en av Sveriges mest hotade fågelarter.