Delredovisning av strategi för hantering av gruvavfall

Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska på uppdrag av regeringen tillsammans ta fram en strategi för hantering av gruvavfall samt göra en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling. Idag, den 30 mars, görs en delrapportering av uppdraget.