Dags för mer cirkulära flöden och mindre avfall

Det pågår ett intensivt arbete som de kommande åren ska leda till att mer textil återanvänds och materialåtervinns, att mindre mat slängs i onödan och att den svenska konsumtionen ska ge upphov till mindre avfall. Nu har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag till Sveriges nästa nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program.