Bilfri vardag och stadsodling; Naturvårdsverket stödjer innovationer för hållbara städer

För att framtidens städer ska bli hållbara att leva i behövs innovativa miljötekniker och samhällsbyggande systemlösningar. Idag beslutade Naturvårdsverket att stödja tio sådana projekt med sammanlagt 7,7 miljoner kronor.