Återvinningen behöver öka

För klimatet och miljön är det viktigt att minska förpackningsmängderna och öka återvinningen. Därför jobbar Sverige för att materialåtervinna allt mer istället för att energiåtervinna.