142 nya och uppdaterade riksintressen för friluftsliv

Nu får kommunerna färska underlag till sin samhällsplanering för ytterligare 142 områden för riksintresse för friluftsliv. 78 områden är nya och 64 har nya avgränsningar. Alla områdena har uppdaterade beskrivningar.