Mål i sikte – med ett offensivare miljöarbete

Ett offensivt miljöarbete är avgörande för att nå de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Samhällsförändringar, skärpt lagstiftning och teknikutveckling krävs. Miljöfrågorna behöver få mer tyngd i politiska och ekonomiska beslut.