Främja och förebygg så når vi miljömålen

Främja en cirkulär ekonomi och påverka bakomliggande drivkrafter och beteenden. Öka miljöhänsynen i användande av mark, vatten och naturresurser. Det säger Naturvårdsverket i en utvärdering av Sveriges miljömål som lämnas över till regeringen den 22 oktober.