Naturvårdsverket klargör i artskyddsfrågan

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, kommer idag med kritik mot Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens vägledning om den så kallade bombmurkledomen. "Med anledning av kritiken finns behov av att tydliggöra hur Naturvårdsverket tolkar det rättsliga läget", menar Björn Risinger Naturvårdsverkets generaldirektör.