Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om licensjakt efter varg

Högsta förvaltningsdomstolen kom den 30 december 2016 med ett avgörande om licensjakt efter varg. Beslutet innebär att licensjakten påbörjas som planerat den 2 januari 2017.