Beslut om skyddsjakt på säl 2017

Naturvårdsverket tillåter under 2017 skyddsjakt på grå-, knubb- och vikaresäl eftersom sälar orsakar stora skador på fiskeredskap och fångst. Jakten ska riktas mot sälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.