Årlig uppföljning av miljömålen 2017

Miljöarbetet går åt rätt håll på flera sätt. Luftkvaliteten förbättras, försurningen minskar och till 2020 kommer miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt att uppnås eller vara nära att uppnås. Men mycket återstår att göra för att nå alla miljömål till år 2020, enligt den årliga uppföljningen av miljömålen 2017.

Sidan senast uppdaterad: 20 mars 2017Sidansvarig: Hans Wrådhe