Myllrande våtmarker

Myllrande våtmarker

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 13 juni 2016Sidansvarig: Jenny Lonnstad