Grundvatten av god kvalitet

Grundvatten av god kvalitet

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 12 november 2019Sidansvarig: Annemay Ek