Frisk luft

Frisk luft

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 20 augusti 2019Sidansvarig: Johan Genberg Safont