Miljökvalitetsmålen

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar dem och används i uppföljningen av målen.

Sidan senast uppdaterad: 28 augusti 2017Sidansvarig: Annemay Ek