Stärkta livsmiljöer och spridningsvägar i odlingslandskapet