Utveckling av juridiska styrmedel gällande viss vattenverksamhet