Etappmålen

Etappmålen ska underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 28 etappmål har antagits av regeringen genom åren, varav ett tjugotal fortfarande är aktuella.

Sidan senast uppdaterad: 23 april 2018Sidansvarig: Fredrik Rangstedt