Etappmålen

Etappmålen ska underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ett trettiotal etappmål har antagits av regeringen genom åren, varav ett tjugotal fortfarande är aktuella.

Sidan senast uppdaterad: 7 januari 2021Sidansvarig: Fredrik Rangstedt