Sveriges miljömål

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete.

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda 2020, med undantag av målet Begränsad klimtpåverkan som ska vara uppnåt 2050. De olika etappmålen har olika tidpunkter för måluppfyllelsen.