Sveriges miljömål

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete.

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och flera etappmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till och förutsättningarna för att vi ska nå målen ska vara på plats senast 2020, förutom för Begränsad klimatpåverkan där 2050 är målår. De olika etappmålen har olika tidpunkter för måluppfyllelsen.