Viltpolitiken

I Sverige är det Länsstyrelserna som ansvarar för en stor del av genomförandearbetet inom viltområdet. Naturvårdsverket ansvarar för övergripande frågor och vägledning. Viltstrategin och de regionala och nationella förvaltningsplanerna för olika arter är viktiga verktyg i det arbetet.