Resultat av arbetet med viltförvaltning

Här presenterar vi några av de resultat som Naturvårdsverkets arbete med viltförvaltning har lett fram till.