Förvaltningsplaner

Förvaltningsplaner är viktiga styrdokument för att nå de politiska mål som satts upp för en viltart. Det finns för närvarande förvaltningsplaner för björn, järv, lo, skarv, varg och vildsvin.