Lagar och regler om vilt

Det finns många lagar och regler som styr viltförvaltningen. Svenska lagar måste också vara i linje med EU:s regler. Dessutom har vi internationella överenskommelser att följa.