Ny omräkningsfaktor för varg testas

Naturvårdsverket jobbar hela tiden med att förbättra inventeringarna för rovdjur (varg, björn, lo, järv och kungsörn) och att ta fram en ny omräkningsfaktor för varg är en del i detta arbete.