Naturvårdsverket undersöker möjligheten att flytta genetiskt viktiga vargar

Det har hittats spår från tre genetiskt viktiga vargar från den finsk-ryska populationen i Norrbotten län. De kan bidra med genetisk variation till den skandinaviska populationen och därmed minska inaveln. Naturvårdsverket undersöker därför som en förvaltningsåtgärd möjligheten att flytta en eller två av de vargar som varit längst i Norrbotten till södra Sverige.