Tävlingar för nya lösningar kräver nya samarbeten

Naturvårdsverket har hittills initierat en egen innovationstävling och engagerat sig i två. I samtliga fall har två eller flera lag med en bredd av experter och perspektiv träffats under en avgränsad tid för att jobba med miljö- och klimatutmaningar.

Sidan senast uppdaterad: 25 maj 2020