Innovationer för miljömål

Transformativa lösningar och innovationer kan vara nyckelverktyg för Sverige att göra omställningen som krävs för att nå miljömålen.

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2017Sidansvarig: Eva Dalenstam