Varför arbeta med ekosystemtjänster?

Syftet med att uppmärksamma ekosystemtjänster är att visa de nyttor vi får av ekosystemen, väga in dessa nyttor i beslut av olika slag och på så sätt fatta mer hållbara beslut. Detta ökar möjligheterna att uppnå samhällsmålen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Märta Berg