Hot mot ekosystemtjänster

Ekosystemen är grunden för människans existens och för vår livskvalitet. Dess förmåga att leverera de tjänster vi människor är beroende av håller dock på att urholkas av ett alltför ensidigt nyttjande. Det innebär risker för människors liv och hälsa.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Märta Berg