Ett år med utsläppshandel

De verksamhetsutövare som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter är skyldiga att följa de EU-gemensamma reglerna. Här är en översikt över de krav som ställs på de företag och andra organisationer som ingår i systemet.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2019Sidansvarig: Kristin Gunnarsson