Minskad miljöbelastning genom god infrastruktur

Byggandet av själva infrastrukturen för transporter innebär ofta stor energianvändning. Energianvändningen varierar kraftigt beroende på vilken typ av infrastruktur som byggs och i vilken omgivning den byggs. Sedan tillkommer energianvändningen från trafiken när infrastrukturen sedan tas i drift.