Plaståtervinning och hantering av plastavfall

Mer plast behöver återanvändas och materialåtervinnas för att ingå i den cirkulära ekonomin. Vi behöver röra oss mot en mer hållbar hantering av resurser, där avfall förebyggs och där avfall som uppstår kan återutnyttjas.