Mikroplast

Mikroplaster finns överallt men det är osäkert hur de påverkar människa och miljön. Naturvårdsverket arbetar för att utreda och följa upp miljömässiga effekter från mikroplast i vatten, från vägar, konstgräsplaner och textilier bland annat.