Mikroplast

Mikroplaster finns överallt men det är osäkert hur de påverkar människa och miljön. Naturvårdsverket arbetar för kartlägga förekomst, källor och spridningsvägar samt att utreda och följa upp miljömässiga effekter från mikroplast.