Hållbar plastanvändning

Plast är ett viktigt och allmänt förekommande material i vår vardag. Det har många funktioner som bidrar till att lösa ett antal problem och behov. Idag använder vi plast på ett sätt som inte är hållbart. Därför arbetar Naturvårdsverket för en hållbar plastanvändning.