Så utses ett världsarv

Ett område utses till världsarv för att det anses vara så ovärderligt för mänskligheten att det ska skyddas och bevaras för all framtid. Sverige har 15 av de drygt 1100 världsarven.