Utveckling av arbete kring besökarundersökningar

Det finns en efterfrågan från politiskt håll samt ett behov, rent förvaltningsmässigt, av att ta reda på effekter av de pengar vi satsar på förvaltningen. Friluftslivet är en stor del av förvaltningen.