Steg på vägen till att skydda skog

Så här går det till om du som markägare vill skydda dina skogsområden med höga naturvärden.