Sveriges nationalparker ska bli mer kända

Naturvårdsverket arbetar tillsammans med nationalparkernas förvaltare och andra aktörer för att göra nationalparkerna mer kända hos allmänheten. Först att få en egen guldkrona var Hamra nationalpark. Guldkronan, symbolen som visar att Sveriges nationalparker är unika, placeras nu ut successivt i de andra nationalparkerna.