Skydd av landmiljöer

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisade Sveriges arbete med att bevara biologisk mångfald i ett regeringsuppdrag 2012.

Sidan senast uppdaterad: 22 januari 2020Sidansvarig: Olle Höjer