Kommunikationssatsning för skyddad natur

Skyddad natur gör Sverige rikt. Att kommunicera nyttan och värdet av att skydda och sköta värdefull natur är viktigt för att skapa förståelse och förtroende för arbetet.