Hantering av riskerna med invasiva främmande arter

För att förebygga etablering och spridning av invasiva främmande arter i naturen behöver vi utgå från riskerna med arterna och möta dem med rätt typ av insatser.