Agera i tid mot främmande arter

Studier visar att det finns ekonomiska och miljömässiga fördelar med att arbeta förebyggande när det gäller invasiva främmande arter. Förebyggande åtgärder för en art som befaras kunna komma in i landet kostar mellan 1–2 miljoner kronor per art och år.