Naturvårdsverkets arbete för nya biosfärområden

Biosfärområden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.