Många nya naturreservat under året

Över 270 beslut om naturreservat fattades av länsstyrelserna under 2016. Det är nära nog en dubblering jämfört med föregående år. Vart och ett är viktiga steg för att bevara en artrik, variationsrik natur, full av upplevelser.