Alla län fick en samordnare för friluftsliv

Över hela Sverige fick friluftslivet ny luft under vingarna under 2016. Varje länsstyrelse tillsatte en egen samordnare för friluftsliv och över hälften av länsstyrelserna ordnade regionala friluftslivskonferenser. Och det är ändå bara en liten del av allt som görs på friluftsfronten.