Nio beslut om kommunala naturreservat 2016 – totalt finns nu 387 stycken

Genom att bilda naturreservat kan kommunerna ge sina invånare tillgång till nära naturupplevelser. Under 2016 togs nio nya beslut om kommunala naturreservat i Sverige.