Bostadslösa humlepälsbin checkar in

Humlepälsbiet är ett litet vildbi med lång tunga och mycket speciella bostadskrav. Det gör det svårt att hitta lämpliga yngelplatser och arten är idag starkt hotad. Nu öppnar länsstyrelsen i Skåne hotell för hemlösa bin.

Sidan senast uppdaterad: 27 april 2017Sidansvarig: Elin Agerberg